Welzijn

Sociaal

Een sociale uitdaging waarbij elke Bruggeling meetelt 

Gaat over armoede, eenzaamheid, huisvesting, gelijke kansen, mentale en fysieke gezondheid, diversiteit, levenskwaliteit, samenleven, jezelf kunnen ontplooien, AZ, wonen, omgeving, open ruimte en ongebruikte ruimte.

Voorstellen:

Voel je het kriebelen om na te denken over deze uitdaging van Brugge?